Privacywet

Wilhelmina Druckerstraat 37     |     1066 AD Amsterdam     |     020-6172006     |     fysio.ureep@gmail.com  

Sitemap


Klik hier voor inzage in mijn privacy beleid

Privacy en wetgeving

Bij behandeling door een fysiotherapeut of arts ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen u en uw behandelaar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en de plichten van u als patiƫnt en de plichten van de fysiotherapeut beschreven. Hierin staat onder meer dat u recht heeft op informatie over uw klachten en dat u toestemming moet geven voor een behandeling. Meer hierover vindt u hier.


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft hoe de fysiotherapeut moet omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. In de praktijk komt het hier op neer dat uw behandlend fysiotherapeut een dossier moet bijhouden en nooit zonder uw toestemming de gegevens aan derden mag verstrekken. U heeft het recht op het inzien van uw dossier. Onjuiste vastgelegde gegevens zullen dan door de fysiotherapeut gewijzigd worden.

De uitgebreide versie van de privacy kunt u hier lezen.

Stuur email